VCA-begeleiding

VCA (= Veiligheidschecklist voor Aannemers) is een veiligheidskwaliteitssysteem dat reeds vele jaren de standaard is in de chemische en de petrochemische bedrijven voor alle aannemers die er werken willen uitvoeren. Andere sectoren beginnen meer en meer dit systeem op te leggen aan de aannemers die voor hen werken. Dit is logisch, want het geeft een garantie aan de opdrachtgever dat zijn aannemers minimum voldoen aan de wettelijke vereisten van de arbeidswetgeving (ARAB, Codex, AREI...).

Veiligheid en veiligheidssystemen worden vaak als ballast aanschouwd door leidinggevenden (projectleiders, werfleiders, ploegbazen...). Dit is niet onbegrijpelijk, daar zij de nodige technische problemen tegenkomen op hun projecten en werven. Tevens is hun eerste zorg om binnen een vooropgesteld budget en binnen een vooropgestelde termijn de uitvoering van hun werken te kunnen verwezenlijken (en deze budgetten en termijnen worden als maar krapper).

Daarom is het belangrijk dat deze veiligheidskwaliteitssystemen zo zijn opgemaakt, dat het de leidinggevende niet extra belast, maar ondersteunt in de uitvoering van hun taak. Tevens moet het een meerwaarde geven aan de kwaliteit van de uit te voeren werken. Dit kan alleen als het systeem is aangepast aan de gewoonten van het bedrijf. Integratie van VCA binnen andere kwaliteitshandboeken (ISO 9001, ISO 14001...) is daarom een pluspunt.

Onze diensten

Wij kunnen u volgende diensten aanbieden:

  • opstellen van procedures, basisdocumenten, formulieren enz., volledig in samenspraak met de verantwoordelijken
  • opmaak van risico-inventarisatie, -evaluatie en -analyse
  • begeleiden van de implementatie van de procedures, systemen en formulieren
  • opleiden van het personeel
  • ...

Doelgroepen:

  • Aannemers

Wilt u de mogelijkheden voor uw bedrijf bespreken?
Neem dan contact op via de contactpagina.
Wij helpen u dan graag verder.

Back to Top